ENGLISH  | 繁體中文
日誌 :: 分身不暇,來不及更新

之前有好多新人來到studio confirm booking 時都有提到這個blog 為何這麼久都沒更新,實在對不起,因為真的太忙分身不暇,一個人只有一雙手,沒wedding day的日子都在studio 內趕相,見客趕相趕相加見客,之後wedding day,再影BB 相同family shooting然後又係一堆後期製作,所以放假就係執相同見客,不過其實我有好多個wedding 想同大家分享,可惜我文筆同時間有限,我一有時間就會分享一下架啦。

做少少預告,2016年年中會有pre-wedding tour 地點暫定有沖繩、越南、峇里島、墾丁等等,當然你有任何地方想去都可以問下我地,好可能會開多個tour 都未定的!

回應
我想回應
  • 姓名: *
  • 聯絡電話:
  • 電郵: *
  • 回應: *
  • 認證碼: *
  • (*) 必須填寫